Welcome to KOG

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Rickieh

KOG Members
 • Content count

  75
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Community Reputation

6 Neutral

1 Follower

About Rickieh

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 05/08/1994

Contact Methods

 • MSN Rickieh@live.nl

Profile Information

 • Gender Male
 • Location The Netherlands
 • Interests Gaming
 • Guild +KOG+

Recent Profile Visitors

21,680 profile views
 1. Vakantie houden dan maar, vandaag boeken ingeleverd. het is officieel!

 2. Thuis, buikje gevuld. Lekker hoor @BBQ Hollander Techniek.

 3. Mijn nieuwe trots.

 4. Computer verkocht, morgen nieuwe binnen.

 5. Wat weekend houden dan maar, Helmond is weer een stukje opgeschoten.

 6. Gister een kutdag, laat het vandaag svp verbeteren...

 7. Wat te doen met een laptop die niet naar behoren werkt, nou dit dus. Strippen die handel.

 8. Saaie bedoeling weer.....

 9. Morgen maar is aan dat betoog beginnen? :P

 10. Het zou je verjaardag maar zijn...Ohja! Dat is waar ook.

 11. Hopelijk alles klaar gezet, morgen lange reis naar Praag!

 12. Eindelijk weer is uitslapen.

 13. Morgen vroeg op staan om een bezoekje te brengen aan de Hogeschool Utrecht.

 14. Nog steeds met me beentjes in de zevende hemelen, maar vanmiddag onderweg naar Zeeland voor een demontage in de avond. :P

 15. Duimen dan maar, hopelijk gaat het parachute springen door.